Wordnet polsko-angielski

(an archeologist who specializes in Egyptology)
Egyptologist

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C Egyptologist