Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podobizna, wizerunek; kukła;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wizerunek
to burn sb in ~ palić kukłę wyobrażającą znienawidzonego polityka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kukła, wizerunek
burn sb in ~ spalić czyjąś kukłę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

postać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n podobizna, wizerunek
kukła

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIZERUNEK

PODOBIZNA

KUKŁA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wizerunek
spalić czyjąś kukłę

Wordnet angielsko-polski

(a representation of a person (especially in the form of sculpture)
"the coin bears an effigy of Lincoln"
"the emperor's tomb had his image carved in stone")
kukła
synonim: image
synonim: simulacrum

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. effigies)] ] podobizna
wizerunek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

statua

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. effigies -) przen. kukła

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The first series, bearing the effigy of His Holiness John Paul II, was issued between 2002 and 2005.
Seria pierwsza, przedstawiająca portret poprzedniego papieża Jana Pawła II, była emitowana w latach 2002-2005.

ECB

Protesters burnt an effigy of the prime minister in the streets of Karachi.

www.guardian.co.uk

Media outlets and opposition politicians in Pakistan are urging the president to cancel the trip, while demonstrators burnt an effigy of the prime minister on the streets of Karachi.

www.guardian.co.uk

There is particular anger, shown by Pakistanis yesterday in burning an effigy of the prime minister, that Cameron made the comments on a trip to India.

www.guardian.co.uk

Last night an effigy of Nick Clegg was hanged and set on fire outside the Guardian offices in north London, where the deputy prime minister was delivering the Hugo Young lecture.

www.guardian.co.uk

I saw this dead, naked effigy of himself hanging from theceiling.
Ujrzałem kukłę - martwą i nagą podobiznę jego samego,wiszącą z sufitu.

Her followers intended to use her effigy to destroy the world.
Jej wyznawcy chcieli użyć jej podobizny, żeby zniszczyć świat.

Weird witch lady didn't burn you in effigy and bind you to her power.
To nie twoją kukłę dziwna wiedźma spaliła i związała ze swoją mocą.

how a crude effigy of sticks and bones
Jak prymitywna kukła z patyków i kości,

You were... that effigy...
To ty byłaś... tą kukłą...