Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia węgorzyca;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

węgorzyca

Wordnet angielsko-polski


1. (marine eellike mostly bottom-dwelling fishes of northern seas)
węgorzycowate
synonim: pout

2. (elongate freshwater cod of northern Europe and Asia and North America having barbels around its mouth)
węgorzycowate: : synonim: burbot
synonim: ling
synonim: cusk
synonim: Lota lota

3. (elongate freshwater cod of northern Europe and Asia and North America having barbels around its mouth)
miętus: : synonim: burbot
synonim: ling
synonim: cusk
synonim: Lota lota