Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia kolczatka;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kolczatka

Wordnet angielsko-polski


1. (a burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites
native to New Guinea)
prakolczatka
synonim: spiny anteater
synonim: anteater

2. (a burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites
native to Australia)
kolczatka australijska: : synonim: spiny anteater
synonim: anteater