Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ebonit;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ebonit

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ebonit

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EBONITOWY

Wordnet angielsko-polski

(a hard nonresilient rubber formed by vulcanizing natural rubber)
ebonit
synonim: hard rubber
synonim: vulcanite

Słownik techniczny angielsko-polski

ebonit m, twarda guma

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The report lists practically all the conventional energy sources, except perhaps, to please the Green Members here, for ebonite sticks and fox tails.
Sprawozdanie wymienia praktycznie wszystkie konwencjonalne źródła energii, być może za wyjątkiem pałeczek ebonitowych i lisich kit, dla zadowolenia naszych zielonych posłów.

statmt.org

The report lists practically all the conventional energy sources, except perhaps, to please the Green Members here, for ebonite sticks and fox tails.
Sprawozdanie wymienia praktycznie wszystkie konwencjonalne źródła energii, być może za wyjątkiem pałeczek ebonitowych i lisich kit, dla zadowolenia naszych zielonych posłów.