Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żądza, pragnienie, chęć; skwapliwość, gorliwość, ochota, zapał; przejęcie, podniecenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U gorliwość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chęć, ochota, zapał, pragnienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niecierpliwość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRAGNIENIE

OCHOCZOŚĆ

DĄŻENIE

ZAPAŁ

GORLIWOŚĆ

SKWAPLIWOŚĆ

POCHOPNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(a positive feeling of wanting to push ahead with something)
skwapliwość
synonim: avidity
synonim: avidness
synonim: keenness

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gotowość

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dążenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
A zatem z niecierpliwością i zainteresowaniem oczekujemy pojawienia się pakietu wiosną 2011 roku.

statmt.org

In my opinion, this eagerness to extort information does not help the defence of our personal protection.
Moim zdaniem ten pęd do wymuszania informacji nie pomaga w ochronie naszego osobistego bezpieczeństwa.

statmt.org

The Iraqi Government expressed its eagerness to work with the European Union.
Rząd iracki wyraził chęć współpracy z Unią Europejską.

statmt.org

We look forward to the regulation on fish products - and the Committee on Fisheries awaits it with particular eagerness.
Oczekujemy rozporządzenia w sprawie produktów rybołówstwa - a Komisja Rybołówstwa oczekuje go ze szczególną ochotą.

statmt.org

Mr President, I would like to start by thanking Mr Van Rompuy for the eagerness of his communication with Parliament, which is a good sign of his personal commitment.
Panie przewodniczący! Na początek chciałbym podziękować panu Van Rompuyowi za jego zapał w kontaktach z Parlamentem, co dobrze świadczy o jego osobistym zaangażowaniu.

statmt.org

An eagerness to stay on-side with the press had left parliament and the media in "a battleground of the lowest common denominator", he said, adding that he was in no doubt that this relationship had influenced tough policy decisions.

www.guardian.co.uk

Alan Johnson, the shadow chancellor, said: "The government has added incompetence to unfairness in their eagerness to cut child benefit.

www.guardian.co.uk

The senators have said they want to explore possible links between Megrahi's release and BP's eagerness to win Libyan ratification of an offshore oil deal that company officials have said could be worth $20bn (Â?13bn).

www.guardian.co.uk

The prime minister's apparent eagerness for a full withdrawal is understood to be causing consternation among policymakers in Washington and Kabul, who believe it is sending signals to the Afghan people that UK troops are preparing to go home.

www.guardian.co.uk

I look forward to your next syilable with great eagerness.
Z ogromnym entuzjazmem będę oczekiwał kolejnej sylaby od ciebie.

We are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
A zatem z niecierpliwością i zainteresowaniem oczekujemy pojawienia się pakietu wiosną 2011 roku.

I felt free to show my eagerness and my desire without shame.
Poczułam się wolna, by okazać swoje zaangażowanie i pożądanie bez wstydu.

In my opinion, this eagerness to extort information does not help the defence of our personal protection.
Moim zdaniem ten pęd do wymuszania informacji nie pomaga w ochronie naszego osobistego bezpieczeństwa.

I'm depending upon his eagerness to question me.
Jestem zależny od jego gorliwości do pytania mnie.

The Iraqi Government expressed its eagerness to work with the European Union.
Rząd iracki wyraził chęć współpracy z Unią Europejską.

We look forward to the regulation on fish products - and the Committee on Fisheries awaits it with particular eagerness.
Oczekujemy rozporządzenia w sprawie produktów rybołówstwa - a Komisja Rybołówstwa oczekuje go ze szczególną ochotą.

In His eagerness to save you... ...your God has also saved the Roman fleet.
W Jego pragnieniu, by cię ocalić. . . twój Bóg ocalił również rzymską flotę.

In fact, in its eagerness to promote business, this proposal has not provided the proper safeguards for user safety or healthcare quality, particularly as regards non-hospital healthcare.
W swojej chęci wspierania działalności gospodarczej w przedmiotowym wniosku faktycznie nie uwzględniono odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa użytkowników czy jakości opieki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do pozaszpitalnej opieki zdrowotnej.

Mr President, I would like to start by thanking Mr Van Rompuy for the eagerness of his communication with Parliament, which is a good sign of his personal commitment.
Panie przewodniczący! Na początek chciałbym podziękować panu Van Rompuyowi za jego zapał w kontaktach z Parlamentem, co dobrze świadczy o jego osobistym zaangażowaniu.