Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podwajanie, duplikat, powielanie, dublowanie, kopia, skopiowanie; biologia duplikacja;
duplication of resources - biznes podwojenie zasobów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C podwojenie, kopiowanie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zdwojenie n, duplikacja f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zdwojenie, duplikacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODWOJENIE

DWUTOROWOŚĆ

POWIELANIE

Wordnet angielsko-polski

(a copy that corresponds to an original exactly
"he made a duplicate for the files")
duplikat, wtórnik
synonim: duplicate

Słownik internautów

kopiowanie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powielenie, sporządzenie kopii

Słownik audio-video Montevideo

kontratypowanie, kontratypować, duplikować, duplikacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

duplikacja

podwajanie

reprodukowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dublowanie; fiz. powielanie
~ of efforts - dublowanie wysiłków