Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) bębnić, grać/zagrać na bębnie; furkotać skrzydłami; stukać dziobem;
drum out - wyrzucić;
drum one’s fingers - bębnić palcami;
drum up - wydębić, pozyskać (np. klientów), wzbudzić; nakłonić do udzielenia poparcia, wydębić poparcie;

(Noun) muzyka bęben, bębenek, perkusja; budownictwo tambur; biologia rezonator; historia dobosz, werbel; bomboniera; beczka; szpula;
drums - (Noun) bębnienie; perkusja;
drum set - zestaw instrumentów perkusyjnych;
drum majorette - mażoretka, kapelmistrz-kobieta;
drum major - muzyka tamburmajor, kapelmistrz;
drum head service - religia msza polowa;
the drum of rain - bębnienie / dudnienie deszczu;
drum kit - muzyka sekcja perkusji, perkusja;
drum brake - technika hamulec bębnowy;
drum fire - militarny huraganowy ogień;
drum machine - muzyka automat perkusyjny, perkusja elektroniczna;
drum fire - militarny huraganowy ogień;
drum machine - muzyka automat perkusyjny, perkusja elektroniczna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(instrument) bęben
bass ~ wielki bęben.
2.
(container for oil etc.) pojemnik metalowy (cylindryczny) .vt bębnić
to ~ up support pozyskiwać wsparcie
to ~ sth into sb's head wbijać komuś coś do głowy.vi bębnić
brzęczeć
to ~ with one's fingers bębnić palcami.~ cpds ~-beat n bicie w bęben
~-stick n pałeczka do bicia w bęben
(of fowl) nóżka (drobiu), udziec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bęben, werbel, beczka, szpula
bębnić
~ (sth into sb/into sb's head) wbijać (komuś coś do głowy)
~ out wyrzucić (kogoś z czegoś)
~ up nakłonić do udzielenia poparcia, wydębić poparcie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

drumlin

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bębenek m, bęben m

bębnić vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

bębenek, bęben, bębnić

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bęben
werbel
beczka
fuel ~ zbiornik (bak) na paliwo
~ magazine magazynek bębnowy
~ major tamburmajor
vi bębnić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BĘBEN

WERBEL

DOBOSZ

TAMBOR [TECHN.]

BRZĘCZENIE

BRZĘK

PRZYJĘCIE

BĘBNIĆ

ZABĘBNIĆ

BRZĘCZEĆ

ZABRZĘCZEĆ

WOŁAĆ

ODBĘBNIĆ

POBĘBNIĆ

WBIĆ

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

walczak

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N bęben
N beczka
V bębnić
V Phras wbijać
V Phras wydębiać

Wordnet angielsko-polski


1. (a musical percussion instrument
usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end)
bęben
synonim: membranophone
synonim: tympan

2. (small to medium-sized bottom-dwelling food and game fishes of shallow coastal and fresh waters that make a drumming noise)
kulbak: : synonim: drumfish

Słownik internautów

beczka
bębnić
bęben, werbel

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

muz. bęben

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda


1. bęben
2. beczka~, damaged chemical waste uszkodzona beczka z odpadami chemicznymi~, densifier odp. bęben zagęszczacza~, oil beczka z olejami~, waste beczka na odpady~, waste-oil beczka z przepracowanym olejem

Słownik audio-video Montevideo

bęben głowic
poziomo przesuwające się napisy w 1 linii

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bębenek

beczka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. bęben; muz. kocioł
~, ammunition - magazynek bębnowy
~, battle - muz. kocioł bojowy
~, cable - bęben kablowy
~, cartridge - magazynek bębnowy
~, magnetic - bęben magnetyczny
~, revolver - bęben rewolweru
~, rope - bęben linowy
~, tape - fot. mechanizm przesuwu taśmy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

tech. bęben
beczka
~, centrifuge - bęben wirówki
~, filtration bęben filtracyjny
~, oil beczka z olejami
~, rotary bęben obrotowy
~, rotating bęben obrotowy
~, spiral bęben spiralny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. bęben m, walczak m
2. tambur m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But it comes in like a mallet, and it literally cracks space, wobbling it like a drum.
Jest jak młoteczek, robi też wyrwy w przestrzeni, chybotając nią jak bębnem.

TED

I am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Cieszy mnie, że widzę jak pacjenci wypowiadają się, bo właśnie ich wkładu potrzebujemy.

statmt.org

"Picked a lightning bug off the drum." ~~~ "Running at two kilocycles."
„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.

TED

If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.
Jeśli to zrobią w odpowiednim czasie czarne pudełko zaświeca się i miś panda gra na bębenku.

TED

Psychoanalysis has been drumming home this message for about 80 years.
A kobiety od matek. ~~~ Psychoanalitycy trąbią o tym od 80 lat.

TED

It doesn't advertise, preferring to drum up sales from free mentions in the fashion press and customer referrals.

www.guardian.co.uk

So we put /\/\/\Y/\ into Google, hit return and - drum roll, please! - no matches are returned (possibly because Google doesn't recognise slashes as characters).

www.guardian.co.uk

The critical acclaim that seems to come as standard with the latterday Bad Seeds' career is a long way from the polarising effect both Cave and Sclavunos's early bands had on listeners: while Cave seemed to spend as much time with the Birthday Party punching the front row as he did singing, Sclavunos was doggedly thumping a solitary snare drum in Lydia Lunch's screeching no wave band Teenage Jesus and the Jerks.

www.guardian.co.uk

When I broach the topic at the Toronto film festival, where he's in town banging the drum for The Town, the 38-year-old star only just stops himself from rolling his eyes.

www.guardian.co.uk

Why you only give me money for playing the drum?
Dlaczego tylko dajesz mi pieniądze za granie na bębnach?

Well, then it looks like you got him a drum.
Cóż, wygląda na to że przyniosleś mu bębenek.

The world don't move to the beat of just one drum.
Świat nie porusza się w rytmie tylko jednego werbla.

Explain to me why the drum has to be in my office.
Wytłumacz mi dlaczego bęben musi być w moim biurze.

Chuck, could you find another way to drum up business?
Chuck, mógłbyś znaleźć inny sposób na napędzanie interesów?

My heart is beating like a big drum of love.
Moje serce dudni jak bębenek miłości

So I'm going to play my songs on this drum.
Więc na razie będę grała moje piosenki na bębnie.

He didn't get that children sometimes just want to drum. I mean, dream.
Nie rozumieją, że czasami dzieci chcą tylko... grać na perkusji.

A drum goes around three times to print one page.
Wałek obraca się trzy razy, aby wydrukować jedną stronę.

I need to drum up a spell to keep him out of the house.
Muszę znaleźć zaklęcie, które nie pozwoli mu wejść do jej domu.

I just pound the drum and do the Africa face.
Ja tylko walę w bęben i robię Afrykańską twarz.

Drum the name in their heads and they buy the label.
Wbijesz im w głowy nazwisko i pójdą na to.

If not, the drum will give a signal to retreat.
Jeśli nie, wielki bęben da znak do odwrotu.

They end up in a men's group, banging on a drum.
Kończą w jakiejś grupie, grając na bębnach.

I mean, that is a sloppy plan, especially for Drum.
To zbyt niechlujne, zwłaszcza jak na Druma.

What you call the Drum is not a torture chamber.
Dlaczego nazywasz to Drum to nie jest sala tortur.

I get paid to bang a big loud drum all day.
Płacą mi za walenie w wielki bęben.

This drum is made of wood and there are 3 stones inside.
Ten bęben jest wykonany z drewna, w środku ma 3 kamienie.

Everyone says my face is screwed up tight as a drum.
Wszyscy mówią, że skóra mi się naciągnęła, i że wyglądam jak bębenek.

Those two are like lesbians, just without the drum circles.
Te dwa są jak lesbijki, tylko bez grających bębenków.

I vaguely remember Mom failing to drum that into me.
Coś pamiętam jak mama chciała mi to wbić do głowy.

Aw, and we have to walk by a drum circle!
I musimy iść obok kręgu bębnów!

One can do nothing else but beat a drum.
Jeden umie tylko bić w bęben.

Drum and I both feel she should not work after she gets married.
Drum i ja uważamy, że po ślubie nie powinna pracować.

Once dead, my skin will become a beautiful drum.
Kiedy ja będę martwy, z mojej skóry powstanie wspaniały bęben.

Please beat the drum military for me one last time..
Proszę, zagraj po raz ostatni dla mnie na wojskowym bębnie.

Nor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.
Nie wystarcza również bicie w bęben, by spowodować na przykład równowagę między rodziną a życiem zawodowym.

Now take the drum between your legs like this.
Weź bęben pomiędzy nogi w ten sposób.

You sit here, and I heard that you play a little drum.
Siedzisz tu i słyszałam jak grasz na bębnie.

This is Derek's drum set, and it's not too bad.
To jest perkusja należąca do Derka. Nie jest zła.

There was a little green globule on his drum seat.
Tylko mała, zielona globulka na jego siedzeniu.

He wants to make sure you're practicing your drum.
Chce się upewnić, że ćwiczysz grę na bębnie.

I passed this groovy drum circle on my way here.
Słuchajcie, mijałem po drodze ten świetny bębniący krąg.

It is true what they say: Pregnant bellies look like a drum.
To prawda, co mówią... kobiety w ciąży mają brzuch jak bęben.

Give me that drum and I'll give you a candy.
Oskar, dasz mi bębenek, a ja ci dam czekoladę.

And if you knock like you drum, you'll be fine.
Jeśli pukasz tak jak bębnisz, to dasz sobie radę.

I wouldn't drum for that row, not for any money.
Nie będę grał z tą bandą, za żadne pieniądze.

We meet clients, we drum up new business, and that'll be our cover story.
Spotkać z klientami, rozpowiemy o nowym biznesie i to będzie nasza przykrywka.

I am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Cieszy mnie, że widzę jak pacjenci wypowiadają się, bo właśnie ich wkładu potrzebujemy.

Then when you die, your belly'll be my drum.
Kiedy umrzesz, twój brzuch będzie moim bębnem.

I've been thinking, maybe the person who makes the drum noise...
Myślę, że być może osoba, która hałasuje bębnami...

This last drum part before my solo's very complicated.
Ostatni fragment przed moim solo jest bardzo skomplikowany.

It was the same with the drum people.
Były takie same jak ludzi bębna.

What were you doing in that oil drum?
Co robiłeś w tej beczce po oleju?

One knows only how to beat the drum.
Jeden umie tylko bić w bęben.

I can play a drum, I just learned it.
Mogę zagrać na bębnach, tylko nauczę się tego.

I don't know which one of you is Vicellous Drum.
Nie wiem, który z was to Vicellous Drum...

Now I'm an aristocrat once more, I have to drum up trade.
Teraz, kiedy jestem arystokratą ponownie... Muszę bardzo zabiegać o handel.

I won't beat a drum to announce my arrival in my own house.
Nie potrzebuję werbli,by zapowiadały moje przybycie do własnego domu

Drummer, drum me inside where I may feed my lambs and give them spirit.
Doboszu graj mi bym mógł nakrmić moje owieczki I dodać im otuchy.