Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ciasto do wypieku; forsa, szmal, kasa;
pizza dough - ciasto na pizzę;
bread dough - ciasto na chleb;
bread dough - ciasto na chleb;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ciasto
(sl, money) forsa.~ cpd ~nut n pączek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ciasto (do wypieku), (pot.) forsa, szmal

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hajs

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ciasto

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ciasto
pot. kasa, szmal (pieniądze)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FORSA

BOGACTWO

FLOTA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ciasto (surowe)
forsa

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (a flour mixture stiff enough to knead or roll)
ciasto: :

3. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

4. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

Słownik internautów

ciasto

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pasta

pieniądze

szmal

Słownik techniczny angielsko-polski

ciasto n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But our homemade play-dough actually has half the resistance of commercial Play-Doh.
Nasza domowa ciastolina odznacza się o połowę mniejszym oporem niż ciastolina ze sklepu.

TED

I've met some dough eaters, but -- it's not the staff of life, right?
Poznałem kilka takich osób, ale – nie jest to chleb powszedni, czyż nie?

TED

(Laughter) Well, that's what the producer says: it's "improving the dough, of course."
(Śmiech) Tak wygląda "ulepszanie" zdaniem producenta. ~~~ Wiadomo.

TED

And at stage nine we get the dough to the final shape, and it goes into the oven -- stage 10.
W etapie dziewiątym nadajemy ciastu ostateczny kształt, po czym trafia ono do pieca – etap 10.

TED

Well it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
Odznacza się 150 razy większym oporem elektrycznym niż ta słona.

TED

I haven't got dough sitting in banks for me or for anything else.

www.guardian.co.uk

It tells you to make dough and leave it, without kneading it, for 18 hours to rise.

www.guardian.co.uk

Gather up the dough with your hands and give it the lightest knead, just to bring it together - it should need no more than four or five turns.

www.guardian.co.uk

5g of fat, and a Belgian bun, my favourite - sweet, lemony icing on chewy, fruity dough - contains nearly 30g of fat.

www.guardian.co.uk

What else am I going to do with the dough?
Co innego mam robić z tą całą kasą?

Come to the point. I got no more dough either.
I przejdź do rzeczy bo już nie mam więcej.

I'm sure all your other friends are good for dough.
Jestem pewien, że inni twoi przyjaciele są przy forsie.

The time has come to use our dough to amount to something.
Nadszedł czas, aby użyć naszej kasy i coś osiągnąć.

Of course your dough had nothing to do with it!
Twój majątek nie miał z tym pewnie nic wspólnego.

Men with that much dough are never a little old.
Coś ty! Facet z forsą nigdy nie jest za stary.

Next time's for real, so you better get me my dough.
Następnym razem nie będę żartował, więc lepiej zdobądź mi moją kasę.

Might as well have the dough to spend on your own.
Równie dobrze sama możesz mieć z tego kasę.

Not in the dough, but the boat buy with it.
Forsa nie, aIe łódź którą kupię, tak.

Looks like Jimmy kept a lot of dough around here.
Wygląda na to, że Jimmy trzymał tu dużo ciast.

But I've learned a lot and if you obey me we'll all get dough.
Ale wiele się nauczyłem a jeśli będziecie mnie słuchać, będziemy mieć forsę.

Besides, how can you expect me to have that kind of dough?
Co?! Poza tym, jak możesz oczekiwać, bym miała taką forsę?

Roll out some dough and show me where the basil is.
Przygotuj ciasto i pokaż mi gdzie jest bazylia.

Like get away with murdering my first wife kind of dough.
Tak dużo, że uniknąłbym kary za zamordowanie mojej pierwszej żony.

If everything's so kosher, what are you giving me this dough for?
Jeżeli wszystko jest takie idealne, dlaczego dałaś mi kasę?

She's got plenty of dough, but she won't cut me in.
Ma mnóstwo forsy, ale nie chce mi odpalić działki.

What. did she scam you out of some insurance dough?
Co, wykiwała cię na jakimś ubezpieczeniu? Nie.

You once lent me the dough to open this bar.
Kiedyś pożyczyłeś mi forsę na ten bar.

Four individuals hold up a van like pros but leave the dough.
Czterech gości napada na furgonetkę styl zawodowców, ale zostawiają łup.

A good stripper can make a lot of dough in just one night.
Dobra striptizerka może zarobić kupę szmalu w jeden wieczór.

The guy's dead, we had him insured and it's going to cost us dough.
Facet nie żyje, ubezpieczyliśmy go i będzie nas kosztować.

All it needs is courage, imagination and a little dough.
Trzeba tylko nieco odwagi i wyobraźni. I trochę forsy.

Me and a bunch of my college buddies heard there was dough.
Ja i grupka kumpli ze studiów słyszeliśmy, że jest gruba kasa.

No, let's find my brother first, he'll give us lots of dough.
Nie, najpierw odnajdźmy mojego brata, da nam dużo forsy.

I was about to start making the serious dough.
Ale ja byłem skoncentrowany. Zaczynałem robić poważny szmal.

Hey, can you make any dough workin’ as a bodyguard?
Hej, czy można zarobić trochę kasy jako ochroniarz?

Call that guy and tell him to come and get his dough.
Zadzwoń do tego gościa i powiedz, żeby przyjechał po forsę.

And when he turns up looking for his dough?
A kiedy pojawi się po swoją forsę?

Eddie Murphy, with all that dough he's making, hasn't done nothing for us.
Eddie Murphy, z całą tą kasą którą zarabia, , nic nie zrobił dla nas.

I wonder what to do with so much dough.
Nie wiem co robić z taką ilością forsy.

And the only thing I do more than lie is eat raw cookie dough.
A jedyną rzeczą, którą robię częściej niż kłamanie to jedzenie surowych ciast na ciasteczka.

We could go for a pizza, and some garlic dough balls.
Moglibyśmy pójść na pizzę i ciasto czosnkowe.

Hey, where did that big ball of dough go?
Hej, Gdzie się podziała ta duża kula ciasta?

See all that dough I collected back at the cannery?
Widziałeś forsę, którą zbierałem w dziale konserw?

For your career! And now that I land some dough, it's all wrong!
A teraz kiedy wpadło mi kilka rzeczy w ręce to już jest niedobrze!

It has to be better than dough and drops.
Musi działać lepiej niż płukanka i krople.

In a week we'll be far away, rolling in dough!
Za tydzień będziemy daleko stąd z gotówką.

What'd they rip his car up for unless it was to find ransom dough?
Po co przeszukali jego wóz, skoro nie ma tam forsy z okupu?

We punch the pizza dough down, and it's time to sauce it up.
Teraz bierzemy ciasto na pizzę, bo czas polać je sosem.

You took the dough, made connections, built it up.
Ty dostałeś forsę, budowałeś układy, dorabiałeś się.

That was my Indiana dough map project for school.
To był mój projekt Mapa Indiany z ciasta do szkoły.

By the way... thanks for the dough to my old lady.
Przy okazji... Dzięki za forsę dla mojej starej.

Try to Work the dough sloWly so that you don't get bubbles.
Spróbuj powoli rozrobić ciasto tak, żeby nie zrobiły się bąbelki powietrza.

People with dough don't wanna buy the poison I make.
Ludzie z forsą nie chcą kupować trucizny którą produkuje.

We got more dough than all of'em put together.
Mamy więcej forsy niż oni wszyscy razem wzięci.

Well, I got to make some dough first.
Muszę najpierw trochę zarobić.

Booked a hotel, blew all the dough on room service and porn.
Wynająłem hotel, wydałem całą dolę na obsługę i porno.

And if not, they best friends got dough.
A jeśli nie, to ich najlepsi kumple mają hajc.

What's the difference where the dough came from?
Co za różnica, skąd ta forsa pochodzi?

I'm not Sandler, and you really need the dough.
Nie jestem w położeniu Sandlera, a ty potrzebujesz kasy.