Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wstręt, niechęć, odraza; niesmak;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U niechęć, niesmak
wstręt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) niesmak (do), niechęć

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wstręt m, niechęć f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wstręt, niechęć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n niesmak, wstręt (for sth - do czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODRAZA

NIECHĘĆ

Wordnet angielsko-polski

(a feeling of intense dislike)
awersja, wstręt, odraza, obrzydzenie, obrzydliwość, obmierzłość, repulsja
synonim: antipathy
synonim: aversion

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

niesmak

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antypatia

awersja

wstręt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Targeting is viewed with distaste and condemned as discriminatory.
Inwigilacja postrzegana jest jak coś ohydnego i potępiana, jako dyskryminacja.

statmt.org

Now, I showed this to a physicist friend of mine who has a profound distaste for biology, and he says, "That’s easy!
Trudno to wytłumaczyć za pomocą rozpoznawania cząsteczek.

TED

A harrowing predilection for the uses of force had become commonplace, with an equal distaste for the alternative forms of influence.
Zatrważająca skłonność do użycia siły stała się codziennością. ~~~ Z równym jej uprzedzeniem dla alternatywnych form wywierania wpływu.

TED

Our parents were highly educated, left-leaning and shared many social values, including our mother's distaste for housewifery - while Dad expected to enjoy a well-run home, he did not expect it to be at the cost of Mum's intellect or sense of fulfilment - yet neither of them saw any paradox in separating a boy's physical requirements from those of a girl.

www.guardian.co.uk

His distaste for Labour meant that he was not central to James Callaghan and David Steel's Lib-Lab pact in 1977-8.

www.guardian.co.uk

But even as a child he had an extreme distaste for the idolatry surrounding showbusiness.

www.guardian.co.uk

Axel Weber, head of the German central bank, has made his distaste for the programme clear and called for it to be scrapped in October, saying it had failed to calm bond markets.

www.guardian.co.uk

I share father's distrust of banks But not his distaste for speculation.
Podzielam brak zaufania ojca do banków, ale nie jego wstręt do spekulacji.

I know your distaste for my work at the State Science Institute.
Rozumiem pani wstręt do mojej pracy w Krajowym Instytucie Nauki.

Targeting is viewed with distaste and condemned as discriminatory.
Inwigilacja postrzegana jest jak coś ohydnego i potępiana, jako dyskryminacja.

One was his distaste for short people.
Pierwsza to jego niesmak do niskich ludzi.

Curing your distaste for infidelity by turning to men?
Żeby leczyć swój wstręt do zdrady przez przestawienie się na facetów?

I think only of your distaste for perspiration.
Martwi mnie tylko pana niechęć do potu.

But the rash left you dumbstruck with distaste, something you later denied.
Ale wysypka spowodowała u ciebie obrzydzenie, czemu później zaprzeczyłeś.