Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dykcja; dobór słów, wysławianie się;
poetic diction - styl poetycki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U dykcja, wysławianie się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dykcja, sposób wymawiania wyrazów

Nowoczesny słownik angielsko-polski

styl (język w literaturze)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dykcja
wysławianie się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DYKCJA

Wordnet angielsko-polski

(the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
frazeologia
synonim: wording
synonim: phrasing
synonim: phraseology
synonim: choice of words
synonim: verbiage

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What has assailed the author in recent years, and is part of the existential crises that people have been living through, is calmly composed in diction, sentence structure and analysis.
Poprzez język, dobór zdań, tekstową analizę autorka uporządkowuje wydarzenia, które dotknęły ją w ostatnich latach i u wielu ludzi wywołały kryzys egzystencjalny.

Goethe Institut

" Her diction is slightly fey, but deliberate, every consonant given its proper place and due - the vocal equivalent of clear round handwriting.

www.guardian.co.uk

Now I got to worry about my diction, too?
Więc mam się jeszcze martwić o dykcję?

He makes up in diction what he lacks in dick!
Nadrabia dykcją to czego zabraknie mu w spodniach!

No, I'm just trying to fit my diction to importance of what I'm saying.
Nie, po prostu próbuję dostosować dykcję, do istoty tego co mówię.

Blast their diction, they always seem to be conspiring in whispers
Przez tą dykcję, oni wydają się jakby konspirowali tak szepcąc

I'm chasing down leads and practicing my nonregional diction.
Ja gonię za tematami i ćwiczę do perfekcji dykcję.

In order to have literary style, you must have form, diction, fluidity, clarity.
Na styl literacki składa się forma, narracja, płynność i przejrzystość.

We gotta work on this kid's diction.
Musimy popracować nad dykcją tego dzieciaka.

That explains her impeccable diction and her sluttiness.
Oczywiście. To tłumaczy nienaganną dykcję i jej zdzirowatość.

Diction perfect, deportment steady, temper serene.
Swietna dykcja, prosta postawa, nastrój pogodny.

Yes, his report states he has confidence, poise... ...his diction is excellent.
Wedle raportu jest pewny siebie, opanowany, ma świetną dykcję.

O.k., one last time, and this time, i want crisp diction. ??
Ostatni raz - tym razem chcę nienagannej dykcji.