Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka średnica; technika skala powiększenia przez mikroskop, szkło powiększające;
magnify 15 diameters - powiększyć 15 razy;
be five centimetres in diameter - mieć pięć centymetrów średnicy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C średnica: two metres in ~ o średnicy dwóch metrów

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

średnica

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n mat. średnica

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

średnica f, wymiar średnicy

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

średnica, wymiar średnicy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s średnica

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n średnica

Wordnet angielsko-polski

(the length of a straight line passing through the center of a circle and connecting two points on the circumference)
średnica
synonim: diam

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. średnica
~, antenna; ~, aerial - średnica anteny
~, barrel - średnica lufy
~, bore - średnica przewodu lufy; kaliber lufy; górn. średnica otworu
~, canopy - spad. średnica czaszy
~, external - średnica zewnętrzna
~, gun barrel - średnica lufy działa
~, hole - górn. średnica otworu
~, inner; ~, interior; ~, internal - średnica wewnętrzna
~, missile - średnica pocisku
~, outer - średnica zewnętrzna
~, projectile - średnica pocisku
~, trunk - bot. średnica pnia

Słownik środowiska angielsko-polski

przekrój m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat. średnica
~, borehole - średnica odwiertu
~, drill hole średnica odwiertu
~, grain średnica ziaren
~, hole średnica otworu
~, pipe średnica przewodu, średnica rury
~, pore średnica porów
~, sewer średnica kolektora ściekowego
~, well średnica studni

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You get some sense of the size: 44 meters wide, 22 meters in diameter, 7,000 tons.
Aby wyobrazić sobie rozmiary: 44 metry szerokości, 22 metry średnicy, 7,000 ton.

TED

Now the journal Nature has revealed that two separate groups - one based in Singapore and the other at the University of Birmingham and Imperial College London - have made objects each a few centimetres in diameter invisible.

www.guardian.co.uk

Rescuers are sending clothes, medicine and games down the 700-metre borehole, which has the diameter of a grapefruit, to help keep the men physically and mentally fit.

www.guardian.co.uk

The star itself has already passed the red giant phase, where it would have expanded to several times its original diameter as it ran out of hydrogen fuel - a fate that will befall our own Sun in a few billion years.

www.guardian.co.uk

Doubling the diameter of a conventional wind turbine theoretically produces four times as much power, but weighs eight times as much and can increase costs by a factor of eight.

www.guardian.co.uk

They're holes uniform in diameter but the pattern is random.
Mamy dziury o jednolitej średnicy, ale ich rozłożenie jest losowe.

A vault door has 20 bolts, each an inch in diameter.
Drzwi skarbca mają 20 rygli, każdy o średnicy cala.

If it's two microns in diameter, it would've showed up at 440.
Jeśli ma wielkośc 2 mikronów, zobaczylibyśmy to na x440.

It's normally only supposed to be 7 to 8 millimeters in diameter.
Normalnie, powinien mieć 7 do 8 milimetrów średnicy.

Make sure that the diameter is exactly right.
Sprawdźcie to, sprawdźcie, czy średnica jest dokładna.

The trunk is 1.3m im diameter and 7m long.
Kufer jest wysoki na 1.3m i długi na 7m.

Lee Harvey, what's the diameter of a chicken egg?
Lee Harvey, jaka jest średnica kurzego jajka?

Cancerous tumors still present on the right lobe, 1.12 centimeters in diameter.
Guz nowotworowy wciąż obecny w prawym płacie. Wielkość 112 milimetrów.

This bullet has a diameter of 25 millimeters.
Ten pocisk ma średnicę 25 mm.

Imaging showed normal diameter in her pulmonary artery.
Obraz pokazał normalne parametry w jej tętnicy płucnej.

Its hypotenuse is a diameter of its circumscribed circle.
To jego przeciwprostokątna jest średnicą koła na nim opisanego.

How about the other diameter?
No to z tą drugą średnicą?

Diameter is at lea eight centimeters.
Ma średnicę co najmniej osiem centymetrów.

Pi is the ratio of the circumference of a circle... to its diameter, right?
Pi wyraża stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, prawda? Tak.

Transverse diameter is 240 millimeters.
Poprzeczna średnica wynosi 240 milimetrów.

Spanish coins, still in circulation... ...34 inch in diameter.
Hiszpańskie monety, ciągle w obiegu, o wymiarze 34 cala.