Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geologia erozja spowodowana tarciem;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ścieranie się n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYTARCIE

Wordnet angielsko-polski

(erosion by friction)
abrazja
synonim: abrasion
synonim: attrition
synonim: corrasion