Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda kleśnica jadalna, kolokazja jadalna, taro;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kolokazja jadalna

kleśnica jadalna

taro

Wordnet angielsko-polski

(herb of the Pacific islands grown throughout the tropics for its edible root and in temperate areas as an ornamental for its large glossy leaves)
kolokazja jadalna, taro, kolokazja, kleśnica, kleśniec jadalny, kleśnica jadalna
synonim: taro
synonim: taro plant
synonim: dalo
synonim: Colocasia esculenta