Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda żonkil;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n żonkil

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żółty narcyz, żonkil

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. żonkil

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLADOŻÓŁTY

ŻONKIL

NARCYZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

narcyz (zwł. trąbkowy)

Wordnet angielsko-polski

(any of numerous varieties of Narcissus plants having showy often yellow flowers with a trumpet-shaped central crown)
narcyz trąbkowy
synonim: Narcissus pseudonarcissus

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. żonkil