Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skórka; przyroda epiderma, oskórek; biologia kutykula, nabłonek;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skórka (na paznokciu)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

epiderma

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

oskórek m, naskórek m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

oskórek, naskórek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NASKÓREK

SKÓRKA

BŁONKA

KUTYKULA

Wordnet angielsko-polski


1. (hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles)
pancerz
synonim: carapace
synonim: shell
synonim: shield

2. (the outer layer of the skin covering the exterior body surface of vertebrates)
naskórek, epiderma: : synonim: epidermis

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. naskórek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Cuticle lacerations from pulling at the wire.
Szramy jakie zostały po zaciskanym sznurze.

OpenSubtitles

Benjamin I need to find a clue Or a good cuticle cream.
Benjamin Muszę znaleść trop albo dobry krem dla naskórka.