Wordnet angielsko-polski

(tropical American yam with small yellow edible tubers)
pochrzyn trójdzielny
synonim: Dioscorea trifida