Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kuchnia;
haute cuisine - wyrafinowana kuchnia; wykwintna kuchnia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U kuchnia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kuchnia (sposób przyrządzania potraw)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kulinaria

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kuchnia (potrawy danego kraju)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KUCHNIA JAKO SPOSÓB GOTOWANIA

Wordnet angielsko-polski

(the practice or manner of preparing food or the food so prepared)
kuchnia
synonim: culinary art

Słownik internautów

kuchnia (np. polska)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kuchnia

Słownik częstych błędów

Patrz kitchen / cooking / cuisine

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Scientists have upgraded their opinion of Neanderthal cuisine after spotting traces of cooked food on the fossilised teeth of our long-extinct cousins.

www.guardian.co.uk

Scientists reappraise views on Ice Age cuisine after detecting seeds and legumes on teeth of Neanderthals found in caves.

www.guardian.co.uk

The other key area of debate is the addition of dairy products, which feature heavily in the cuisine of the area, and, according to Marcella Hazan, whose recipe simmers the milk away to nothing before adding the wine, help to protect the meat against the acidic "bite" of the alcohol.

www.guardian.co.uk

Redzepi is the genius who has wrested Nordic cuisine away from the Mediterranean influences of El Bulli and Pizza Express to reclaim the soul of Kierkegaard.

www.guardian.co.uk

Well, here you got a fine example of American military cuisine.
Mamy tu świetny przykład amerykańskiej kuchni wojskowej.

So, was it the cuisine that drew you to Nice?
Więc to kuchnia sprowadziła cię do Nicei?

So much of fine cuisine is down to presentation, don't you think, son?
Dobra kuchnia zależy w dużej mierze od prezentacji. Tak.

But none with the expertise in the art of Chinese cuisine like you.
Ale żaden nie ma takiego doświadczenia w sztuce chińskiej kuchni, jak pan.

Welcome, all of you, to this 10-week course in Italian cuisine.
Witam wszystkich na 10-tygodniowym kursie kuchni włoskiej.

It encompasses not just western food, but cuisine from all over the world.
Nie tylko te o zachodnim jedzeniu, ale o potrawach z całego świata.

Hey, I will not apologize for enjoying the art of fine cuisine.
Ej, nie będę przepraszać za czerpanie przyjemności ze świetnej kuchni.

Someone who is passionate about his cuisine and sex.
Ktoś, kto lubi jego kuchnię i ma ochotę na seks.

How dare you talk about mother's cuisine like this?
Jak możesz w ogóle wyrażać się tak o kuchni mamy?

This time next month, when you want German cuisine, I'm your man.
O tej porze za miesiąc, kiedy będziesz chciała Niemiecką potrawę, udaj się do mnie.

What, because there's no dead animal it's not cuisine? We are meat eaters.
Czyli co, bez martwych zwierząt, to już nie jest kuchnia?

What are the three secrets of French cuisine?
Jakie są trzy tajemnice kuchni francuskiej?

You've prepared the traditional Japanese cuisine, have you?
Przygotowałeś tradycyjną japońską kuchnie, czyż nie?

The English contribution to world cuisine: the chip.
Wkład Anglii w kuchnię światową. Frytka.

You will dine on gold and silver platter, the best Neopolitan cuisine.
Będziesz jadać ze złotych i srebrnych talerzy, Będziesz jadła najlepsze neapolitańskie potrawy.

A perfect setting for your hearty traditional cuisine.
Idealna sceneria pod Twoją tradycyjną kuchnię.

Jets are made for dropping bombs on Moscow, not French cuisine.
Jety są produkowane do zrzucania bomb na Moskwę, a nie francuską kuchnię.

Coconut milk is the main ingredient in Bahian cuisine.
Mleko kokosowe to główny składnik potraw kuchni w Bahia.

The song is as good as the cuisine.
Piosenka jest dobra jak jedzenie.

Sex and great cuisine do not mix.
Sex i świetna kuchnia nie powinny się mieszać.

I don't eat nothing but my Lean Cuisine.
Nie jadam nic oprócz Lean Cuisine.

I mean, who knew that you could find such good Moroccan cuisine on Long Island?
To znaczy, kto by pomyślał, że można znaleźć tak dobrą marokańską kuchnię na Long Island?

The woman thinks that iceberg lettuce is haute cuisine.
Ta kobieta myśli, że sałata lodowa należy do kuchni wykwintnej.

Italian cuisine is delicious, especially the Roman dishes.
Włoska kuchnia jest pyszna, w szczególności potrawy rzymskie.

I grasp Neither the language nor the cuisine
Nie pojmuję ani języka ani kuchni

The youngest female chef of Japanese cuisine.
Najmłosza kobieta szef kuchni w japońskiej restauracji

The International Academy of Cuisine gave me a gold medal
Międzynarodowa Academy Cuisine przyznała mi złoty medal.

Not a fan of vegetarian cuisine, eh ?
Nie jesteś fanem kuchni wegetariańskiej?

Every culture produces its own peculiar sexual imagery, as distinct as its cuisine.
Każda kultura wypracowała własny styl przedstawiania seksu. Tak wytworny jak jej kuchnia.

We've prepared some traditional Japanese cuisine.
Przygotowaliśmy odrobinę japońskiej, tradycyjnej kuchni.

Welcome to our new show, which is now weekly Alexandre's Cuisine...
Witam wszystkich w moim nowym programie, teraz emitowanym co tydzień

The African cuisine is not varied.
Afrykańska kuchnia nie jest zróżnicowana.

Is German cuisine not good?
Czy Niemiecka kuchnia nie jest dobra?

Exotic trips, exotic cuisine- how will you survive?
Egzotyczne wycieczki, egzotyczna kuchnia jak to przetrwasz?

And we have gourmet cuisine.
I mamy kuchnię smakosza.

Don't knock the haute cuisine of Long Island.
Nie rezygnuj ze starej kuchni Long Island.

Vietnamese cuisine is even better.
Uważam, żę wietnamska kuchnia jest lepsza.

All our cuisine is exceptional.
Wszystkie nasze dania są wyjątkowe.

Your haute cuisine made our palates susceptible to more basic pleasures, such as wieners.
Twoja codzienna kuchnia zrobiła nasze podniebienia bardziej podatne na podstawowe przyjemności, takie jak kiełbaski.

International cuisine, healthful and nutritious food.
Mamy międzynarodową kuchnię oferującą zdrowe i pożywne jedzenie.

My specialties are Japanese cuisine, desserts.
Moją specjalnością jest kuchnia japońska i desery.

A Spanish specialist in miocailulaire cuisine.
Hiszpańskiego specjalistę od kuchni molekularnej.

Not that bloody awful nouvelle cuisine? Yah.
Chyba nie ta paskudna, cholerna kuchnia francuska?

People think haute cuisine is snooty.
Ludzie uważaja, że najlepsza kuchnia jest nadęta.

Mainly French cuisine.
Głównie kuchnia francuska.

La cuisine salon.
La cuisine salon.

Lean Cuisine again?
Lean Cuisine ponownie?

No paella! French cuisine!
Nie paellę, kuchnię francuską!

Ah. The pinnacle of British cuisine.
Ach, szczyt brytyjskiej kuchni.

It's not cuisine.
Wegetarianizm, to nie jest kuchnia.