Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fałda, zmarszczka; zgięcie; szelest;

(Verb) (po)marszczyć (się), (z)miąć (się); zwinąć/zwijać (się); (z)mrużyć; (za)szeleścić;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C zmarszczka, fałdka. vt/vi marszczyć (się), fałdować (się)

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zmarszczka, fałda
marszczyć się

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fałda, zmarszczka
vt vi marszczyć (się), fałdować (się), zwijać (się)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAŁDA

ZAŁAMEK

ZMARSZCZYĆ

Wordnet angielsko-polski

(a slight depression or fold in the smoothness of a surface
"his face has many lines"
"ironing gets rid of most wrinkles")
zmarszczka
synonim: wrinkle
synonim: furrow
synonim: crease
synonim: seam
synonim: line

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

marszczyć

miąć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And so, I began to crinkle up potato chip flecks, and also pretzels.
Zacząłem więc układać kawałki chipsów ziemniaczych i precli.

TED

We had to make do with straight or crinkle cut.
Musieliśmy dawać sobie radę z prostymi albo ze zmarszczonymi.

His eyes crinkle up and his whole face seems to smile.
Robią mu się zmarszczki pod oczami, i cała twarz wygląda na uśmiechniętą.

I mean, he wouldn't read it, he would just touch it, crinkle it.
To znaczy, nie czytał ich. On po prostu je dotykał, marszczył je.

It makes your forehead crinkle.
Robią ci się od tego zmarszczki na czole.

Hasn't even touched his crinkle fries.
Nawet nie tknął frytek.