Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda borówka brusznica;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

borowina

borówka (brusznica)

borówka brusznica

borówka czerwona

brusznica

borówka

Wordnet angielsko-polski

(low evergreen shrub of high north temperate regions of Europe and Asia and America bearing red edible berries)
borówka brusznica, brusznica, borówka czerwona
synonim: mountain cranberry
synonim: lingonberry
synonim: lingenberry
synonim: lingberry
synonim: foxberry
synonim: Vaccinium vitis-idaea