Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dwuwiersz, dystych, kuplet;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwuwiersz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lit. dwuwiersz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DYSTYCH

KUPLET

Wordnet angielsko-polski


1. (two items of the same kind)
para
synonim: couple
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: brace
synonim: span
synonim: yoke
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

2. (a stanza consisting of two successive lines of verse
usually rhymed)
dystych, dwuwiersz: :

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He is now in rehearsals for La B??te, a sort of Moli?¨re de nos jours: although written by a modern US dramatist, David Hirson, it is set in mid-17th-century France and composed in 116 pages of rhyming couplets.

www.guardian.co.uk

So tell me the first couplet you recited for Pooja.
Więc powiedz mi swój pierwszy dwuwiersz jaki powiedziałeś do Poojy.