Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) spiąć, sczepiać, zazębiać się; (po)łączyć, (s)kojarzyć; parować, spółkować, kopulować; technika sprzęgać;
coupled with sth - w połączeniu z czymś;

(Noun) para, dwa/dwie/dwoje/dwójka; sfora, stadło; sport para; fizyka para sił;
every couple of weeks - co dwa tygodnie;
a couple of things - kilka rzeczy; dwie rzeczy, para;
a couple of - parę, kilka;
a couple of times - parę razy;
young (married) couple - młoda para;
have a couple - wypić trochę;
in a couple of minutes - za parę minut;
a couple of people - kilka osób; dwie osoby, para;
have a couple - wypić trochę;
in a couple of minutes - za parę minut;
a couple of people - kilka osób; dwie osoby, para;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (objects or people) para
married ~ małżeństwo, para małżeńska
engaged ~ para narzeczonych.vt
1.
(rail) sczepiać (wagony) .
2.
(associate, assemble) łączyć, wiązać, kojarzyć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

para (osób, małżeńska), łączyć (się), sprzęgać, uprawiać seks
a ~ of kilka, parę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

małżonkowie

parka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v sprzęgać n mech. para (dwa)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

para f

parzyć się vr, spółkować (o zwierzętach), łączyć się vr, sprzęgać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

para, parzyć się, spółkować o zwierzętach, łączyć się, sprzęgać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s para (np. małżeńska)
a ~ of parę, kilka
vt vi łączyć (się) parami

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n para (małżeńska)
a couple of - parę, kilka
vt vi łączyć
zool. kopulować
techn. sprzęgać, sczepiać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SFORA

STADŁO

DWÓJKA

PARĘ

SPIĄĆ

ŁĄCZYĆ

ŁĄCZYĆ SIĘ W PARY

SCZEPIAĆ

ZAZĘBIAĆ

PAROWAĆ SIĘ (O ZWIERZĘTACH)

POBIERAĆ SIĘ

SPÓŁKOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (two items of the same kind)
para
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: brace
synonim: span
synonim: yoke
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

2. (a pair who associate with one another
"the engaged couple"
"an inseparable twosome")
para: : synonim: twosome
synonim: duo
synonim: duet

Słownik internautów

para (osób)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

para

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

para
childless couple: małżeństwo bezdzietne
married couple: małżonkowie, para małżeńska
newly-married couple: państwo młodzi, ślubna para

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kilka

małżeństwo

skojarzyć

spinać

Słownik techniczny angielsko-polski

sprzęgać, łączyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

statmt.org

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

TED

In that sense the context has changed completely in the past couple of years.
W tym sensie kontekst uległ całkowitej zmianie w okresie kilku ostatnich lat.

statmt.org

We've just rolled this out in the last couple months -- CO Kids With Brain Injury.
Zapoczątkowaliśmy to dopiero parę miesięcy temu -- CO Kids With Brain Injury.

TED

Nobody misses that dog I took a picture of on a Carmel beach a couple of weeks ago.
Nikt nie pomyli się co do tego psa - zdjęcie sprzed kilku tygodni z Carmel Beach.

TED

Like Grinderman's previous singles, Get It On and No Pussy Blues, Heathen Child is a scouring, ferocious din built around Cave's rudimentary explorations of the guitar, an instrument he only took up a couple of months before the band recorded their 2007 debut album ("What do you mean, have I become more adept?" he deadpans.

www.guardian.co.uk

A couple of hours later, we found Maurice wandering the Vegas strip.

www.guardian.co.uk

"There were a couple of boys who were giving them out as free presents," remembered one, "and saying you had to sex someone if you broke it- nobody told the teachers.

www.guardian.co.uk

The document says it is undecided whether a specific time and date should be given, or a longer period of a couple of days.

www.guardian.co.uk

I would like to focus on just a couple of points.
Chcę skupić się na kilku kwestiach.

I just want to deal with a couple of things.
Chciałabym jeszcze poruszyć kilka spraw.

Allow me to make a couple of points about the report.
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego sprawozdania.

There are a couple more points I would like to add.
Jest jeszcze kilka kwestii, o których chciałbym wspomnieć.

This is exactly what happened again just a couple of months ago.
Dokładnie taka sytuacja miała miejsce przed zaledwie kilkoma miesiącami.

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

We hope to see it in just a week or a couple of weeks.
Mamy po prostu nadzieję, że nastąpi to w ciągu tygodnia lub kilku tygodni.

But you could pay someone to come for a couple hours.
Ale mógłby pan zapłacić komuś aby przychodził na parę godzin.

But you said some things the last couple of days.
Ale powiedziałeś parę rzeczy w ciągu ostatnich dni.

I just wanted to talk to you for a couple of minutes.
Chcę tylko z panią porozmawiać przez kilka minut.

I want you to do a couple things for me.
Chcę, żebyś zrobił dla mnie dwie rzeczy.

I want you to work with him for a couple of hours.
Chciałbym abyś popracowała z nim przez parę godzin.

So can I stay with you for a couple days?
Czy mogę zostać z tobą na parę dni?

All right, meet you at your office in a couple minutes.
Dobra, do zobaczenia w twoim gabinecie za parę minut.

I called a couple of days ago, but you were out.
Dzwoniłam parę dni temu, ale cię nie zastałam.

An average of two and a half children by couple.
i pół dziecka na parę.

His wife reported he hadn't called her for a couple of months.
Jego żona, przekazała nam, że nie odzywał się do niej przez kilka miesięcy.

Just a couple more hours and you'll all be dead.
Jeszcze tylko kilka godzin i wszyscy będziecie martwi.

If you change your mind, be here for a couple of days.
Jeżeli zmienisz zdanie, będę tu przez parę dni.

We found her body a couple of days later in a river.
Kilka dni później znaleźliśmy jej ciało w rzece.

A couple of months ago, I was at your place.
Kilka miesięcy temu byłem w takim samym położeniu.

I just took her on a couple of minutes ago.
Kilka minut temu wypisałem ją do domu.

We had to stop and let her out a couple times.
Kilka razy musieliśmy stawać i pozwolić jej się przejść.

I thought we'd be in law school together as a couple.
lata temu, myślałem, że będziemy razem w szkole prawniczej jako para.

I got a really good feeling about the next couple of months.
Mam naprawdę dobre przeczucie o następnych kilku miesiącach.

I'll take you out to her house for a couple of days.
Mam przyjaciółkę, która mieszka na Brooklynie. Może zabiorę cię do niej na kilka dni.

I got a big meeting in a couple of hours.
Mam ważne zebranie za kilka godzin.

Look, could I stay at your place for a couple of days?
Mogę się u ciebie zatrzymać na kilka dni?

Could be a couple of days to a few weeks.
Może być kilka dni jak i kilka miesięcy.

Maybe in a couple of years she will look like her mother.
Może za kilka lat ona spojrzy na mnie jak jej matka.

He might not be back at work for a couple of days.
Mógł nie wracać z pracy przez kilka dni.

Do we need a reason to get away for a couple of days?
Musimy mieć powód by wyjechać na kilka dni?

I think I'm going to stay home for a couple of days.
Myślę, że zostanę w domu przez parę dni.

Do you think we could stay and rest here a couple of days?
Myślisz, że możemy tu zostać kilka dni?

Not if we are the right answer Together must find, as a couple.
Nie, jeżeli jesteśmy właściwą odpowiedzią Razem musi znaleźć, jako para.

So we'll let you know in a couple of days.
No więc odezwiemy się do pana za kilka dni.

He said he'd be back in a couple of days.
On powiedział, że on będzie z powrotem w paru dniach.

The couple in question are at least still talking to me.
Para, o której mowa, wciąż się do mnie odzywa.

I gave you a couple of her books a few years ago.
Parę lat temu dałem ci kilka jej książek.

Probably you want to hear, but I were a great couple.
Pewnie nie to chciałabyś usłyszeć, ale uważam, że byliście wspaniałą parą.

I went to see him a couple of days ago.
Poszedłem się z nim zobaczyć parę dni temu.

You know, I just need a couple of minutes here.
Potrzebuję tylko kilka minut by dojść do siebie.

I just need a couple minutes for a group photo.
Potrzebuję tylko parę minut na zdjęcie grupowe.

Tell them you want to give me a couple of days.
Powiedz im, że chcesz mi dać kilka dni. - dlaczego?

You should stay here for the next couple of days.
Powinnaś zostać tu przez kilka dni.

We should have you running in a couple of days.
Powinniśmy cię uruchomić w ciągu paru dni. Mam nadzieję.

He's hit me a couple of times over the years.
Przez lata i mnie uderzył parę razy.

Now, but what about in a couple months or days?
Teraz tak. Ale za parę miesięcy?

Your mother should be here in a couple of hours.
Twoja matka powinna tu być za kilka godzin.

Your friend from the came by a couple of days ago.
Twoja przyjaciółka z była tu parę dni temu.