Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy kontrasygnata;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kontrasygnata

Wordnet angielsko-polski

(a second confirming signature endorsing a document already signed)
kontrasygnata
synonim: countersign

Słownik audio-video Montevideo

kontrasygnata