Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) prawniczy kontrasygnować;

(Noun) militarny odzew, hasło;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (watchword) hasło.vt (add signature to) kontrasygnować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kontrasygnować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hasło

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s odzew, znak rozpoznawczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HASŁO [WOJSK.]

PAROL

ŻYROWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a secret word or phrase known only to a restricted group
"he forgot the password")
hasło, parol
synonim: password
synonim: watchword
synonim: word
synonim: parole

2. (a second confirming signature endorsing a document already signed)
kontrasygnata: : synonim: countersignature

Słownik internautów

hasło i odzew
kontrasygnować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odwrócić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He has to countersign the letter.
Musi ona podpisać list.

statmt.org

He has to countersign the letter.
Musi ona podpisać list.

The Commissioners cannot countersign the declarations of the Directors-General.
Komisarze nie mogą kontrasygnować deklaracji dyrektorów generalnych.

Alpha Stingray, this is Deep Blue authenticating, countersign Lima 3 Whiskey 1-7.
Alfa Stingray , to jest potwierdzenie od Deep Blue, kontrasygnuję Lima 3 Whisky 1-7.