Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara;

(Adjective) przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) w kierunku przeciwnym do obrotów wskazówek zegara

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv odwrotnie do kierunku wskazówek zegara

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
kaUnÔ@r'klAkwaIzadj Przeciwny do ruchu wskazówek zegara She was making a drink, spinning a swizzle-stick in counterclockwise circles (Robiła sobie drinka, kręcąc mieszadełkiem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) - Stephen King (1983)

Wordnet angielsko-polski

lewoskrętność
synonim: CCW
synonim: anticlockwise
synonim: ACW

Słownik internautów

przeciwnie do kierunku wskazówek zegara

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sometimes it was even spinning around twice counterclockwise, once clockwise and peck the key twice.
I cokolwiek robiły na chwilę przed uzyskaniem nagrody powtarzają właśnie ten określony wzorzec.

TED

You can also click the circle connected to the top of the object to rotate it clockwise or counterclockwise.
Możesz też kliknąć okrąg znajdujący się u góry obiektu, aby go obrócić w prawo lub w lewo.

Google

Remove the detonator housing by unscrewing it counterclockwise.
Zdejmij pokrywę detonatora odkręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.