Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna kortyzol;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kortyzol m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

kortyzol

Wordnet angielsko-polski

(an adrenal-cortex hormone (trade names Hydrocortone or Cortef) that is active in carbohydrate and protein metabolism)
kortyzol, hydrokortyzon
synonim: hydrocortisone
synonim: Hydrocortone
synonim: Cortef