Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna kortykotropina, ACTH;

Wordnet angielsko-polski

(a hormone produced by the anterior pituitary gland that stimulates the adrenal cortex)
adrenokortykotropina, hormon adrenokortykotropowy, kortykotropina, ACTH
synonim: adrenocorticotropic hormone
synonim: adrenocorticotrophic hormone
synonim: ACTH
synonim: adrenocorticotropin
synonim: adrenocorticotrophin
synonim: corticotrophin