Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ciałko, drobina; fizyka cząstka, korpuskuła; biologia krwinka, ciałko; chemia cząsteczka;
red corpuscle - krwinka czerwona; anatomia czerwona krwinka;
blood corpuscle - krwinka;
white corpuscle - (Noun) krwinka biała;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ciałko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krwinka, (fiz.) korpuskuła, cząstka (materialna)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ciałko n, krwinka f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ciałko, krwinka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n biol. ciałko (krwi)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIAŁKO

DROBINA

CZĄSTECZKA [CHEM., FIZ.]

Wordnet angielsko-polski


1. (either of two types of cells (erythrocytes and leukocytes) and sometimes including platelets)
krwinka, hemocyt
synonim: blood cell
synonim: blood corpuscle

2. ( (nontechnical usage) a tiny piece of anything)
atom: : synonim: atom
synonim: molecule
synonim: particle
synonim: mote
synonim: speck

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krwinka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. cząstka

Słownik techniczny angielsko-polski

korpuskuła, cząstka (materialna)