Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia królik; skóra królicza; przyroda szczekuszka; góralek; głupiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (fur) futro królicze

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skórka królicza, (US) królik

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various burrowing animals of the family Leporidae having long ears and short tails
some domesticated and raised for pets or food)
królik, król
synonim: rabbit
synonim: coney

2. (any of several small ungulate mammals of Africa and Asia with rodent-like incisors and feet with hooflike toes)
góralek: : synonim: hyrax
synonim: coney
synonim: dassie
synonim: das

3. (small short-eared burrowing mammal of rocky uplands of Asia and western North America)
szczekuszka: : synonim: pika
synonim: mouse hare
synonim: rock rabbit
synonim: coney

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The conies are but a feeble folk, Yet make they their houses in the rocks;
Króliki, twór słaby, którzy jednak budują w skale dom swój;

Jesus Army

The high mountains are for the wild goats; The rocks are a refuge for the conies.
Góry wysokie dzikim kozom, a skały są ucieczką królikom.

Jesus Army