Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pochodzący z tego samego okresu, jednoczesny, równoczesny, mający miejsce w tym samym czasie, współczesny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj jednoczesny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

współczesny, jednoczesny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

równoczesny

pochodzący z tego samego okresu

mający miejsce w tym samym czasie

Wordnet angielsko-polski

(occurring in the same period of time
"a rise in interest rates is often contemporaneous with an increase in inflation"
"the composer Salieri was contemporary with Mozart")
współczesny
synonim: contemporary

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. współczesny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jednoczesny

Słownik techniczny angielsko-polski

syngenetyczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Indus civilization was roughly contemporaneous with the much better known Egyptian and the Mesopotamian civilizations, but it was actually much larger than either of these two civilizations.
Cywilizacja Indusu istniała mniej więcej w tym samym czasie co znacznie lepiej poznane cywilizacje Egiptu i Mezopotamii, ale obejmowała swoim zasięgiem znacznie większy obszar.

TED