Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia Pocieszyciel;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C gruby szalik
(US) kołdra
(pers) pocieszyciel
(teat) smoczek, gryzak

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pocieszyciel, wełniany szalik, (US) smoczek

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szal

pikowana kapa na łóżko

kołdra

pierzyna

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'kömf@t@n Smoczek (dziecięcy) He likes to sleep with a comforter in his mouth (Lubi spać ze smoczkiem w ustach) - Student University of Exeter (1999)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

smoczek dziecinny (do ust)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'kömf@rÔ@rn Kołdra Versace put his logo on everything from wristwatches to silk print shirts, china to blue jeans, comforters to perfumes (Versace stawiał swoje logo wszędzie: od zegarków, koszul i porcelany, po dżinsy, kołdry i perfumy) - Newsweek (1997) The blonde is diving into a comforter (Blondyna zanurza się w kołdrę) - Hustler (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. kołdra

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZALIK

SMOCZEK

Wordnet angielsko-polski


1. (bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and stitched together)
kołdra
synonim: quilt
synonim: comfort
synonim: puff

2. (device used for an infant to suck or bite on)
smoczek: : synonim: pacifier
synonim: baby's dummy
synonim: teething ring

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I have heard many such things: Miserable comforters are ye all.
Słyszałem takowych rzeczy wiele; przykrymi cieszycielami wy wszyscy jesteście.

Jesus Army

And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may be with you for ever,
A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki,

Jesus Army

whence shall I seek comforters for thee?
Gdzieżbym szukał tych, którzyby cię cieszyli?

Jesus Army

Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: And I looked for some to take pity, but there was none; And for comforters, but I found none.
Ty znasz pohańbienie moje, i zelżywość moję, i wstyd mój: przed tobąć są wszyscy nieprzyjaciele moi.

Jesus Army

But the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honor thy father, in that he hath sent comforters unto thee?
Ale książęta synów Ammonowych rzekły do Hanona, pana swego: I mniemasz, żeby to uczciwość czynił Dawid ojcu twemu, iż przysłał do ciebie tych, którzyby cię cieszyli?

Jesus Army

And here are two researchers at the University of Chicago, Donald Horton and Richard Wohl, writing in 1956 on how the new medium of television had created a new kind of star "considered by his audience as a friend, counsellor, comforter and model".

www.guardian.co.uk

Someone took his comforter out when Santa turned up.
Ktoś zabrał mu smoczek, kiedy przyszedł Mikołaj.

The comforter and draperies may have been poly, but they weren't black, either.
Kołdra i zasłony może i były poliestrowe, ale również nie czarne.

Last week my comforter came to life.
W zeszłym tygodniu ożyła mi kołdra.

I have to get a comforter too.
A ja odkupię jej kołdrę.

Leonard, my comforter fell down, and my sinuses hurt when I bend over.
Leonard, odczuwam dyskomfort, a moje zatoki bolą mnie, kiedy się schylam.

For the clerk put on his white comforter...
Do urzędnik położony na jego biały szalik

Joakim always had an extra comforter.
Joakim zawsze miał zapasowy smoczek.

I'm gonna need a comforter.
Będę potrzebowała kołdry.

Comforter, philosopher and lifelong mate
Pocieszyciel, filozof i przyjaciel do grobu