Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wiedza, znajomość
to take ~ of brać pod uwagę, zwracać uwagę na, zapoznawać się z, przyjmować do wiadomości

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(lub) cognisance wiedza, zrozumienie, świadomość, zdolność pojmowania
take ~ of uznawać, rozpoznawać, przyjmować do wiadomości
fall within/go beyond one's ~ mieścić się/wykraczać poza czyjąś wiedzę/umiejętności/możliwości

Nowoczesny słownik angielsko-polski

świadomość

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. kompetencja, właściwość
2. rozpoznanie sprawy przez sąd cognizance of the case rozpoznanie sprawy cognizance of the litigation rozpoznanie sporu absence of cognizance of lawlessness brak rozpoznania bezprawności czynu judicial cognizance kompetencja sądowa to be beyond cognizance nie wchodzić w zakres kompetencji

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

właściwość f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. kompetencja f, właściwość f
2. rozpoznanie sprawy przez sąd

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. wiedza, świadomość
rozeznanie
kompetencja
prawn. to take cognizance - zaznajomić się (of sth - z czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POZNANIE

WIEDZA

KOMPETENCJA

GODŁO

Wordnet angielsko-polski

(having knowledge of
"he had no awareness of his mistakes"
"his sudden consciousness of the problem he faced"
"their intelligence and general knowingness was impressive")
świadomość, poczucie
synonim: awareness
synonim: consciousness
synonim: cognisance
synonim: knowingness

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wiadomość

znajomość

znajomy