Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka koferdam, przedział ochronny; grodza, grobla;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

grodza

grobla

Wordnet angielsko-polski

(large watertight chamber used for construction under water)
keson
synonim: caisson
synonim: pneumatic caisson

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

koferdam

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

inż.,hydr. ścianka szczelna; przegroda wodoszczelna; koferdam

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bud. keson
inż. koferdam
przegroda wodoszczelna
zapora tymczasowa (na okres budowy)szczelna ścianka

Słownik techniczny angielsko-polski

1. grodza
2. przedział izolacyjny, przedział ochronny, koferdam m