Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ozdabiać kasetonami, wykładać kasetonami;

(Noun) skrzynia, kaseta, kufer; budownictwo kaseton, skrzyniec;
coffers - (Noun) fundusze, kasa państwowa, środki finansowe organizacji;
the coffers of the state - skarb państwa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (chest) skrzynia, kufer, kaseta, kasetka
(pl, fig, funds) fundusze, skarbiec
the ~s of the State skarb państwa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kaseta, skrzynia, ozdobny kaseton na suficie, kasa (przen.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skrzyniec

kaseta

koferdam

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kufer, skrzynia, kaseta
pl the coffers - skarbiec, fundusze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRZYNKOWY

SKRZYNIA

SKRZYNKA

KUFER

KASETON

Wordnet angielsko-polski

(an ornamental sunken panel in a ceiling or dome)
kaseton, skrzyniec
synonim: caisson
synonim: lacunar

Słownik nieruchomości angielsko-polski

kaseto

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. kaseton

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

panel

Szkatuła

Słownik techniczny angielsko-polski

kaseton m, skrzyniec m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This money is not being used effectively if it remains in Brussels' coffers.
Pieniądze nie są wykorzystywane efektywnie, skoro pozostają w brukselskim skarbcu.

statmt.org

Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers.
Państwa członkowskie nie mogą traktować tego systemu tylko jako dodatkowego dochodu.

statmt.org

Now it is the turn of the private sector to replenish the coffers.
Teraz nadeszła kolej na sektor prywatny, którego zadaniem jest uzupełnienie szkatuły.

statmt.org

But still, Parliament wants to put more money into the EU coffers.
Lecz Parlament chce włożyć jeszcze więcej pieniędzy do szkatuły UE.

statmt.org

This House is aware that the Irish state coffers are bare.
Ta Izba jest świadoma, że skarbiec państwa irlandzkiego jest pusty.

statmt.org

But Gordon Moore, the legendary co-founder of chip giant Intel, also dropped $1 million into the No coffers that day, and so did Pacific Gas & Electric ($250,000), California's largest utility and a leading proponent of climate change legislation.

www.guardian.co.uk

The advertisements for the tat are set to do wonders for the coffers of our newspapers, some of which are already offering a "special coin for William and Kate"(ed's note: surely this amounts to lese-majesty? We are all under firm instructions to call her Catherine, especially on tea towels etc, but perhaps it's a bit better than Big Willie and Babykins).

www.guardian.co.uk

The sale of an island - or convincing a member of the international jet-set to take on a long-term lease - would help to boost its coffers.

www.guardian.co.uk

07% of the public purse - and for every pound invested at least Â?2 comes back into UK coffers.

www.guardian.co.uk