Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia malina moroszka;

Wordnet angielsko-polski

(creeping raspberry of north temperate regions with yellow or orange berries)
malina moroszka, moroszka, malina nordycka
synonim: dwarf mulberry
synonim: bakeapple
synonim: baked-apple berry
synonim: salmonberry
synonim: Rubus chamaemorus