Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kobiecy dekolt, rowek między piersiami; rozłam, rozpad, podział; rozszczepienie, pęknięcie; biologia podział komórki (zwłaszcza jajowej), namnażanie komórek płodowych; geologia klikważ, łupliwość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(splitting) rozszczepienie, rozpad.
2.
(fig, discord) rozłam, niezgoda, poróżnienie.
3.
(of bosom) rowek między piersiami

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dekolt, rozłam, rozszczepienie, szczelina

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przedziałek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROZŁUPANIE

ŁUPLIWOŚĆ

SZCZELINA

ROZŁAM

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

rozłam
rozstęp między piersiami

Wordnet angielsko-polski

( (embryology) the repeated division of a fertilised ovum)
segmentacja, bruzdkowanie
synonim: segmentation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dekolt

rozszczepienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. rozszczepienie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. rozszczepienie
2. łupliwość f, łupność f, klinważ m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And this has become such a cultural norm that we actually school our children for them to be capable to do this cleavage.
Stało się to aż tak powszechną normą kulturową, że szkolimy nasze dzieci żeby były w stanie dokonać tego rozłamu.

TED

No one needs to see your man cleavage Barry, except Mrs Barry on a special night, and maybe an occasional afternoon delight.

www.guardian.co.uk

How much cleavage is too much cleavage on a man?.

www.guardian.co.uk

Surely no cleavage boost in the world can truly compensate for the fact that you are drinking lukewarm pinot grigio from a plastic bag in your brassiere?.

www.guardian.co.uk

When you played Desdemona, opposite Chiwetel Ejiofor's Othello (at the Donmar in 2007), some of the reviews referred to the magnificence of your cleavage as much as the quality of your acting.

www.guardian.co.uk

The one talking to the woman with the back cleavage?
Tego co rozmawia z kobietą odwróconą do tyłu?

I see the tide, crashing in on your man cleavage.
Widzę falę, rozbijającą się o twój dekolt.

Up shows off that neck and your cleavage.
Jak na górze pokazuje Twoją szyje.

No, why not let the Cleavage of Ravine defend itself?
Nie, dlaczego nie pozwolisz jej samej się bronić?

Is because she showed so much cleavage.
To przez to, że pokaała zbyt dużo dekoltu.

Your cleavage looks great from up here.
Twój dekolt wygląda stąd świetnie.

He was staring right down my cleavage!
Gapił mi się w dekolt!

Ms. Cleavage is not a doctor.
Pani Dekolt nie jest lekarzem.

Late night meetings, a little cleavage.
Późne nocne spotkania, małe nieporozumienia.

Oh, God, look at that cleavage.
O Boże, spójrz na tą szczelinę.

Cleavage is good. But no nipples.
Rowek jest super, ale bez sutków.

There's vampire in your cleavage.
W twoim dekolcie jest kawałek wampira.

Arms, legs, belly and cleavage.
Ramiona, nogi, brzuch i szczelinka.

And cleavage like the Holland Tunnel.
A przepustowość jak w holenderskich tunelach.

Bury yourself alive in Cuddy's cleavage.
Można się żywcem zakopać w dekolcie Cuddy.

Cleavage, tight white skirt, heels.
Dekolt, obcisła biała spódnica, szpilki.

Late-night meetings. - A little cleavage.
Spotkania do późna, zerknięcia w dekolt.

Cleavage Queen Miss Maya from South?
Krucha Księżniaczka Maya z południa?