Wordnet polsko-angielski

Society of Christ Fathers
synonim: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

monast. Society of Christ (for Polish Migrants)