Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wróżenie z ręki, chiromancja;

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WRÓŻENIE

Wordnet angielsko-polski

(telling fortunes by lines on the palm of the hand)
chiromancja
synonim: palmistry
synonim: palm reading
synonim: chirology

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

chiromancja