Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia klatka piersiowa; pierś; skarbiec, szkatuła, skrzynia, kufer;
medicine chest - apteczka domowa;
chest infection - medycyna infekcja dróg oddechowych;
get sth off one’s chest - zrzucić coś z serca;
chest of drawers - komoda, bieliźniarka;
chest x-ray - medycyna prześwietlenie klatki piersiowej;
chest pains - medycyna bóle w klatce piersiowej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(furniture) kufer
~ of drawers komoda
medicine ~ apteczka.
2.
(anat) klatka piersiowa, pierś
to get sth off one's ~ wyrzucać coś z siebie, zrzucać z siebie ciężar, wyżalać się
~cold katar płuc

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klatka piersiowa, skrzynia, zawartość skrzyni
get sth off one's ~ (pot.) ~ulżyć sobie przez wyznanie czegoś, zrzucić ciężar z piersi

Nowoczesny słownik angielsko-polski

słabo

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skrzynia, kufer
klatka piersiowa, pierś
~ pack parachute spadochron piersiowy (zapasowy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIERSIOWY

SKRZYNIA

KUFER

PUDŁO

SKRZYNKA

PIERŚ

GORS

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pierś
N skrzynia
N zrzucać ciężar z piersi
N Comp komoda

Wordnet angielsko-polski


1. (furniture with drawers for keeping clothes)
komoda
synonim: chest of drawers
synonim: bureau
synonim: dresser

2. (box with a lid
used for storage
usually large and sturdy)
skrzynia, kufer: :

3. (the part of the human torso between the neck and the diaphragm or the corresponding part in other vertebrates)
klatka piersiowa, pierś, tors, gors, łono: : synonim: thorax
synonim: pectus

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

skrzynia
anat. klatka piersiowa

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

skrzynia~, stainles steel skrzynia z nierdzewnej stali~, steel skrzynia stalowa~, waste skrzynia na odpady, pojemnik na odpady

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Klatka

szkatułka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

skrzynia; skrzynka; anat. klatka piersiowa; pierś
~, ammunition - skrzynia na amunicję, skrzynia z amunicją
~, demolition - skrzynia z materiałem do burzeń
~, hollow - zapadnięta klatka piersiowa
~, medicine - apteczka domowa
~, wooden - skrzynia drewniana

Słownik techniczny angielsko-polski

skrzynia f, skrzynka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.
Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.

TED

And the tubing coming out of my chest was a nightmare for costume designers.
Rurka wystająca z mojej klatki piersiowej była koszmarem projektantów mody.

TED

Now, don't be shy - take your finger and point on my chest where, if you had a daughter, you would prefer her neckline to come down to, taking it as a given that you are not a fundamentalist of any religion.

www.guardian.co.uk

Right about here, yes? In the upper chest, modesty-preservation zone, right?.

www.guardian.co.uk

A pill for chest pains that costs around Â?10 per week could save the lives of thousands of heart failure patients.

www.guardian.co.uk

Sometimes I feel it's jabbing me in the chest and shouting in my face.

www.guardian.co.uk

His father - also a miner - died of a chest infection in 2004 and his mother abandoned him and his 16-year-old brother to fend for themselves.

www.guardian.co.uk

Finally, I have to get one more thing off my chest.
Na koniec, pragnę poruszyć jeszcze jedną sprawę.

Just come over here and put your hand on his chest.
Podejdź tu i połóż mu rękę na piersi.

Think about what you really want to get off your chest.
Pomyśl o tym, co naprawdę leży ci na wątrobie.

I mean, you got the thing out of his chest.
Mam na myśli, że wydobyłaś pręt z jego klatki piersiowej.

I'm talking about something I saw on the chest of a man.
Nie mówię o jakimś obrazie, mówię o tym, który widziałam na piersi mężczyzny.

Hear, little girl, have You always had so much chest?
A ty zawsze miałaś takie duże piersi? Tak mamo, od dawna.

If all things go well, we won't have to open up your chest.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie będziemy musieli otwierać klatki piersiowej.

He has not learned how to do this with the chest.
Nie nauczył się tego, co robi ze swoją klatką.

I just need to get it out of my chest.
Po prostu muszę ją wyjąć z piersi.

Well, so you really need that written on your chest?
Ale musisz mieć to napisane na swojej piersi?

I don't know, so tell me and let it off your chest.
Nie wiem, więc powiedz mi, wyrzuć to z siebie. Powiedz mi!

It can be anything from chest pain to more serious things.
To może być cokolwiek, od bólu w klatce piersiowej, do bardziej poważnych rzeczy.

What I got off my chest was not a version.
To co powiedziałem, to nie jest moja wersja.

Two good men to guard the pay chest if you please.
Dwóch dobrych ludzi do pilnowania wypłaty, jeśli pan pozwoli.

I'll put this on my chest, only for me to see.
Włożę to na siebie, Tylko żebym ja go widział.

This guy's wife, she was shot once in the chest.
Zamordowana żona. Jeden strzał w klatkę piersiową.

Well, there's a couple of things that I'd like to get off my chest.
Jest parę spraw, które chciałbym z siebie wyrzucić. Bardzo dobrze.

Can't exactly see myself going into battle with that on my chest.
Nie mogę sobie wyobrazić siebie idącego na bitwę w czymś takim.

Push it to your chest and then behind the head.
Dopchnijcie do klatki a potem za glowe.

How long you been living with a bullet in your chest?
Jak długo żyłeś z kulą w piersi?

I've been trying not to stare at your chest all night.
Przepraszam, ale nie chciałam gapić się na twoją klatkę przez cały wieczór.

He put his cigarette out on her chest, right in front of my eyes.
Na moich oczach prztyknął jej papierosa do piersi.

I have a terrific pain in my back and chest.
Co panu jest? - Mam straszny ból w plecach.

Then turn the motors off, and look for a chest.
Tak wiec wylacz silnik i szukaj ladnej skrzyni.

In its chest there is a new type of bomb.
Tam na jego klacie jest nowy typ bomby.

I put in the first chest tube, but there was no blood.
Włożyłem rurkę do piersi, ale nie było żadnej krwi.

Surely, nothing else could have come out of this chest.
W sumie nic innego nie mogło być w tej skrzyni.

There's more than one chest of value in these waters.
W tych wodach jest więcej skrzyń z kosztownościami.

Now we're all waiting to see if something pops out of her chest.
A teraz wszyscy czekamy, kiedy coś jej wyskoczy z piersi.

So, if I push on your chest here, do you feel any pain?
Tak, jeśli pcham się na twojej skrzyni tutaj, czujesz jakiś ból?

I saw a guy once with half a chair leg in his chest.
Widziałem kiedyś faceta z nogą od krzesła w klatce piersiowej.

I feel like I'm a little young to be having chest pains.
Wydaje mi się że jestem troche za młoda żeby mieć te bóle.

He's shot twice on the chest but was still breathing.
Był postrzelony dwa razy, a nadal oddycha.

You want me to carve his name on your chest?
Mam jego imię wyciąć Ci na skórze ?

Does that mean I could eat pizza off your chest?
To znaczy, że mógłbym jeść pizze z twojej klatki piersiowej?

It's only a medicine chest between us and the other apartment.
Tylko apteczka między nami a drugim mieszkaniem.

You were run over by two cars and your chest was crushed.
Przejechały cię dwa samochody i zmiażdżyły ci klatkę piersiową.

Okay, what actually troubles me is the sound of your chest.
Tak naprawdę, to martwią mnie odgłosy z twojej klatki piersiowej.

Burke opened up her chest, we knew she didn't have a chance.
Burke otworzył klatkę, wiedzieliśmy, że nie ma szans.

If you open up his chest, there's a red and a white wire.
W jego klatce piersiowej są dwa przewody: czerwony i biały.

And look at all those beautiful ribbons on his chest.
I zobacz te wszystkie wstążki na piersi.

But he did find a needle mark On her upper chest.
Ale znalazł ślad po igle nad piersią.

This chest has been floating in the sea for eight years.
A ten kufer przez 8 lat pływał w morzu.

His chest area got in a little accident with a knife.
Jego pierś miała mały incydent z nożem.

You're beautiful, and no one's going to notice your chest.
Jesteś piękna, nikt nie będzie się przyglądał twojej klatce.

I've got to make sure the chest is right under the main burner.
Muszę mieć pewność, że klatka piersiowa jest dokładnie pod głównym palnikiem.

He awoke early the next morning to find the sitting on his chest.
Obudził się wcześnie następnego ranka i spostrzegł mewę siedzącą mu na piersi.

I want you to change the bandage on your chest every hour.
Proszę zmieniać bandaż na klatce piersiowej co godzinę.

Three shots to the chest and one to the left wrist.
Trzy strzały w klatkę i jeden w rękę.

That looks fun. bullet through the chest is what killed him.
Wygląda na niezłą zabawę. Zabiła go kula, która przeszyła klatkę piersiową.