Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda jagoda północnoamerykańskiego krzewu;

Wordnet angielsko-polski

(creeping shrub of eastern North America having white bell-shaped flowers followed by spicy red berrylike fruit and shiny aromatic leaves that yield wintergreen oil)
golteria rozesłana, gaulteria rozesłana, starzęśla rozesłana
synonim: teaberry
synonim: wintergreen
synonim: mountain tea
synonim: groundberry
synonim: ground-berry
synonim: creeping wintergreen
synonim: Gaultheria procumbens