Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żyrandol, kandelabr;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C świecznik (żyrandol)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kandelabr, żyrandol

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kandelabr, żyrandol

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żyrandol
kandelabr

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIECZNIK

PAJĄK

Wordnet angielsko-polski

(branched lighting fixture
often ornate
hangs from the ceiling)
żyrandol
synonim: pendant
synonim: pendent

Słownik internautów

żyrandol

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

świecznik
żyrandol

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kandelabr

Słownik religii angielsko-polski

świecznik m

Słownik techniczny angielsko-polski

żyrandol m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Much of the original banking hall is intact, with its carved clock, sash windows and grand chandelier.

www.guardian.co.uk

She has made robins draped across prayer books under tiny chandeliers, lovebirds gazing at their reflections in miniature mirrors above tiny splayed-out mouse rugs, as well as wilting pheasant chicks suspended from resin-coated balloons, which were produced as an edition for Damien Hirst's shop-cum-gallery, Other Criteria.

www.guardian.co.uk

Indeed, the food that will be served under the Art Deco-inspired chandeliers will feel comfortingly familiar to regular patrons, with staples such as lobster thermidor, beef wellington and puddings such as a classic millefeuille and ice-cream bombe paying tribute to an earlier, sumptuous age of dining.

www.guardian.co.uk

Billionaire's bling is not absent - hence the glass and gold chandeliers hanging from the ballroom ceiling.

www.guardian.co.uk

I'm more interested in how that chandelier is going to fall on his head.
Bardziej interesuje mnie to, jak żyrandol spadnie na jego głowę.

Who here wants to see me swing on that chandelier?
Kto chce zobaczyć jak się bujam na tym żyrandolu?

But this glass is not from a crystal of a chandelier.
Ale to szkło nie pochodzi z żyrandola.

Let's go get the new diamond for our chandelier.
Chodźmy odebrać nowy diament do naszego żyrandola.

Do you think that chandelier falling was an accident?
Sądzi pan, że upadek żyrandola także był dziełem przypadku?

How did that chandelier stop in the air?
Jak to się stało, że żyrandol zawisł w powietrzu?

Why don't join your parents on the chandelier?
Czemu nie dołączysz do rodziców na żyrandolu?

You're not the brightest bulb in the chandelier, but you're a good man.
Nie jesteś najjaśniejszym umysłem na świecie, ale jesteś dobrym człowiekiem.

My father got that chandelier from some sashis when they returned to Germany
Mój ojciec dostał ten żyrandol od pewnych Sashi, gdy ci wrócili do Niemiec.

If you don't get under the chandelier, you'il get candy.
Jeśli nie usiądziesz pod żyrandolem dostaniesz cukierka.

Harding turned the chandelier into a primive light.
Harding zmienił żyrandol w prymitywne źródło światła ultrafioletowego.

Miss Reynolds, tell us about the chandelier.
Panno Reynolds, może opowie nam pani o incydencie z żyrandolem?

You light up like a chandelier.
Bije od ciebie blask jak od tych świateł.

They just want sir's room and the chandelier...
Potrzebują tylko gabinetu... i kandelabru...

The had this giant lighting chandelier called Medusa.
miał ten olbrzymi żyrandol oświetlenia zawołany Medusa.

The kidney is like a chandelier.
Nerka jest jak żyrandol.

You got a new chandelier?
Kupiłaś nowy żyrandol?

Tell him that that chandelier was swinging.
Powiedz im, że ten żyrandol się huśtał.

You're like a beautiful chandelier.
Jesteś jak piękny żyrandol.

Okay, we have our stripper, a Miss Crystal Chandelier.
Mamy już striptizerkę, pannę Crystal Kandelabr.

I'il help you with that chandelier.
Pomogę wam z tym żyrandolem.

The Masked Bandit arrived at the Chandelier Hall too late.
Zamaskowany Bandyta dotarł do Holu Żyrandoli za późno.

I really hated that chandelier.
Naprawdę nie znosiłem tego żyrandola.

The Chandelier Ballroom was the ultimate discovery.
Sala balowa z żyrandolami była największym odkryciem.

It's like chandelier but it's not!
Jak żyrandol, ale nie to.

You'll find Shanti's body under this chandelier.'
Pod tym wielkim żyrandolem odnajdzie się ciało Shanti.

lsn't this the chandelier from the dining room?
Czy to nie żyrandol z jadalni?

Like this chandelier... it's not just a normal chandelier.
Na przykład ten żyrandol... To nie jest zwykły żyrandol.

Cup hat, cup banner... ...cup chandelier and the thingthat started it all.
Transparent z kubków. . . żyrandol z kubków i sprawca zamieszania.