Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(US) = shammy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ircha

Wordnet angielsko-polski

(a soft suede leather formerly from the skin of the chamois antelope but now from sheepskin)
ircha
synonim: chamois
synonim: chamois leather
synonim: chammy leather
synonim: shammy
synonim: shammy leather