Wordnet angielsko-polski

(greyish baboon of southern and eastern Africa)
pawian czakma, pawian niedźwiedziowy
synonim: chacma baboon
synonim: Papio ursinus