Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) setnik, centurion;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

centurion

Nowoczesny słownik angielsko-polski

setnik

Wordnet angielsko-polski

( (ancient Rome) the leader of 100 soldiers)
centurion, setnik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. centurion
bibl. setnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

stop.wojsk.,hist. centurion (dowódca centurii)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and at the point of death.
A niektórego setnika sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał.

Jesus Army

Paul said to the centurion and to the soldiers, Except these abide in the ship, ye cannot be saved.
Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: Jeźli ci nie zostaną w okręcie, wy zachowani być nie możecie.

Jesus Army

And when he learned it of the centurion, he granted the corpse to Joseph.
A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.

Jesus Army

But it is good to have him in the centurion club.
Lecz z radością witamy go w klubie centurionów.

statmt.org

And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee.
I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie; i uzdrowiony jest sługa jego onejże godziny.

Jesus Army

FILM The EagleJamie Bell plays a (slightly unlikely) slave in Kevin Macdonald's moody Roman epic, based on a Rosemary Sutcliff novel, freed by Channing Tatum's centurion in order to help him recover a lost army treasure.

www.guardian.co.uk

But it is good to have him in the centurion club.
Lecz z radością witamy go w klubie centurionów.

Centurion Dias, it's too damn cold to be standing watch.
Centurionie Dias, jest zbyt zimno, by stać na straży.

He was a centurion in the Jerusalem garrison, sir.
A konkłetnie? Był centurionem w garnizonie Jerozolimy, panie.

You must go to Gethsemane and signal the centurion.
Musisz iść do Getsemani i dać znak centurionowi.

The last Centurion and the girl who waited.
Ostatni Centurion i dziewczyna, która czekała.

Congressman Weil,have you ever been to a club called Centurion?
Kongresmanie Weil, czy był Pan kiedykolwiek w klubie Centurian?

I'm very disappointed by your attitude, centurion Antiquarus.
Jestem bardzo rozczarowany twoją postawą, Centurionie Armiibezliku.

Yeah, I got a fire at Centurion Bank.
Pożar w Centurion Bank.

Centurion, did you examine him afterwards?
Centurion, zrobił cię czy badasz go następnie?

Spare me the chatter, my steely centurion.
Oszczędź mi pogaduszek, mój stalowy centurionie.

Tell Centurion Remus to pull the column back.
Powiedz Centurionowi Remus żeby cofnął kolumnę.

Centurion, why do they titter so?
Centułionie, czemu oni tak zływają boki?

Centurion Remus, take the column.
Centurionie Remus, obejmujesz kolumnę!

You first, Centurion.
Ty pierwszy, centurionie.

You'il be needing this, then, Centurion.
Będziesz tego potrzebował, więc, Centurionie.

Centurion Storaae, Alvarado and Marathon.
Magazyn Centurion, Alvarado i Marathon.

Good centurion, bad centurion.
Dobry centurion, zły centurion?

Doctor... that centurion...
Doktorze, ten centurion...