Słownik polsko-angielski

tech.wojsk. centrifuge (machine)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(separator) centrifuge.
2.
(wirówka) spin drier

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CENTRIFUGE

Słownik techniczny polsko-angielski

f centrifuge

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

instr. centrifuge

Nowoczesny słownik polsko-angielski

creamer