Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

central
centralny organ administracji rządowej: central body of government administrationrząd centralny: central government, general governmentwładza centralna: central authority

Wordnet polsko-angielski


1. (serving as an essential component
"a cardinal rule"
"the central cause of the problem"
"an example that was fundamental to the argument"
"computers are fundamental to modern industrial structure")
cardinal, central, fundamental, key, primal
synonim: główny
synonim: bazowy
synonim: rdzenny
synonim: wytyczny

2. (in or near a center or constituting a center
the inner area
"a central position")
central: : synonim: środkowy
synonim: centryczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

central, centre, (US) center, inner
dworzec ~ central railway station
~ne ogrzewanie central heating
~ punkt focal point

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj central: urząd ~headquarters
gazeta ~a national newspapers

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

central~ Centralna Rada Związków Zawodowych - the Central Council of Trade Unions~ Centralny Trybunał Karny - Central Criminal Court, Old Bailey~ organ - central body/agency~ administracji - central agency of administration~ rejestr konsultantów - Central Consultancy Register

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

central ~a jednostka finansująco-kontraktująca Central Finance and Contractive Unit (CFCU) ~e ustalanie cen central fixing of prices Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych (CRZS) Central Register of Treasury Pledges~y depozyt papierów wartościowych central securities depository

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. central ~a baza danych central database Centralna Komisja ds. Żeglugi na Renie UE Central Commission for Navigation of the Rhine ~e ograniczenie podaży pieniądza squeeze ~e ustalanie cen central fixing of prices ~y depozyt papierów wartościowych central securities depository Centralny Trybunał Karny Central Criminal Court, Old Bailey

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

central adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CENTRAL

MIDDLE

MAIN

MIDMOST

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj central
~e o-grzewanie central heating
~y system nerwowy central nervous system
Centralna Biblioteka Wojsko-wa (skr.~CBW) Central Military Library
Centralne Biuro Śledcze (skr. CBŚ) Central Bureau of Investigation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

centrality

midland

Nowoczesny słownik polsko-angielski

centrical

focal

centric