Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(biuro główne) central office, principal office, registered office

Wordnet polsko-angielski

( (usually plural) the office that serves as the administrative center of an enterprise
"many companies have their headquarters in New York")
headquarters, central office, main office, home office, home base

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przedsiębiorstwa) headquarters, head office, main office
lokalna ~ telefoniczna branch exchange
~ międzymiastowa trunk exchange
~ telefoniczna telephone exchange
(okrętu podwodnego) control room, control tower

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(główny urząd) head office
headquarters.
2.
(teleph) telephone exchange
switchboard

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

head office, headquarters, registered office~ handlu zagranicznego - foreign trade centre~ telefoniczna - telephone exchange

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. head office, main office, central office
2. headquarters ~ banku bank headquarters, head bank office ~ handlowa central marketing board, central selling office ~ handlu zagranicznego foreign trade enterprise ~ oddziału divisional headquarters ~ telefoniczna
1. am. central

2. bryt. (telephone) exchange ~ telefoniczna międzymiastowa trunk exchange, toll exchange, call office ~ telefoniczna własna private branch exchange ~ zaopatrzenia central supply board, supply office ~ zbytu central marketing board

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HEADQUARTERS

STOREHOUSE

CENTRAL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f head-office, headquarters
(techniczna) central station
(telefoniczna) ~exchange

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

central office, headquarters

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

exchange

switchboard

Nowoczesny słownik polsko-angielski

head-office

base

HQ

center