Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) centaur;
the centaur - astronomia Centaur;
the centaur - astronomia Centaur;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

centaur

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PÓŁKOŃ

Wordnet angielsko-polski

( (classical mythology) a mythical being that is half man and half horse)
centaur, hipocentaur

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol. centaur

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

1 DANCE The centaur and the AnimalBartabas and his Zingaro Equestrian Theatre with live horses on stage.

www.guardian.co.uk

There are exceptions, of course, and a brilliant one is John Gray's bestseller, Men Are From Mars, Women Are From Venus, in which the designer Andrew Newman chose Arquitectura for the male lines and centaur for the female ones.

www.guardian.co.uk

centaur, despite its bullish name, looks like it has been written by hand, has thin and thick strokes, and is charming and elegant (obviously this is gross sexua l stereotyping, but Men Are From Mars, Women Are From Venus is pop-psychology).

www.guardian.co.uk

Picasso thought Tony's unhappiness "terrible" and did the only thing he could: he dashed off a drawing of a bull, a dancer with a flute, a listening centaur and wrote "Pour Tony" at the top (in memory, maybe, of their bullish games 10 years earlier).

www.guardian.co.uk

Not that the oath of a Centaur means anything.
Nie żeby przysięga centaura cokolwiek tu znaczyła.

You killed a half of my Centaur army.
Zabiłaś połowę mojej armii.

All the evil from Ixion’s wicked Centaur is in that stone.
Całe zło niegodziwych Centaurów Ixiona kryje się w tym kamieniu.

You talk big, even for a Centaur.
Strasznie się przechwalasz, nawet jak na centaura.

Like a centaur in the picture books.
podobny centaurowi z książki z obrazkami.

You have no business here, centaur.
Nie macie tu czego szukać, Centaury.

Whoever owns it can become that Centaur.
Ktokolwiek go posiada, może takim się stać.

Everything a growing centaur needs.
Wszystko, czego dorastający centaur potrzebuje.

He's a centaur like me.
Jest centaurem, jak ja.

Centaur arrows... like the ones that killed Terreis.
Strzały centaurów... ...takie same jak ta, którą zabito Terreis.