Wordnet polsko-angielski

(a member of a religious order living in common)
cenobite, coenobite

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

monast. coenobite, cenobite