Wordnet polsko-angielski

(of high worth or cost
"diamonds, sapphires, rubies, and emeralds are precious stones")
precious
synonim: kosztowny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

valuable, precious

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj precious
valuable

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

valuable~ przedmiot - valuable thing

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. valuable

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRECIOUS

COSTLY

VALUED

VALUABLE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj valuable, precious

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gilt-edged

Nowoczesny słownik polsko-angielski

rewarding